TIDTABELL HÖGMARSÖ FÄRJA Från och med 2015-01-01 tills vidare
Måndag-fredag Personbil kostar 75kr t/r
från Högmarsö 
06.00 06.30 06.55 07.15 07.45 08.30 08.55 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.15
Måltidsrast 15.15 15.45 16.15 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.15 22.15 23.15*  
OBS!   Turen 10.30 avgår från Högmarsö efter att postbilen återvänt till Högmarsö färjeläge.
Från Svartnö 10 minuter efter avgångstid från Högmarsö.
Måltidsrast 14.40-15.10

 
Lördag-söndag
från Högmarsö 
06.30** 07.15 07.45 08.30 08.55 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.15 Måltidsrast
15.15 15.45 16.15 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.15 22.15 23.15*  
Från Svartnö 10 minuter efter avgångstid från Högmarsö.
Måltidsrast 14.40-15.10

*   Extratur som beställs senast kl 21.00 
**  Extratur som beställs senast kl. 21.00 dagen före avresa
Söndagsturlista alla röda dagar. 
Vid köbildning upphör turlistan att gälla för utförande av erforderliga dubbleringar, dock med undantag för uppehåll vid måltidsrast. Turer i anslutning till buss uppehålls emellertid. Färjan avgår endast om trafikant infunnit sig vid färjeläge. För trafikanter vid Svartnö kan detta medföra en förskjutning av ca 10 min. i avgångstiden.
 
Telefon till färjestugan 0176-83155         Telefon till färjehytten Mobil 070-52 831 55 

Caraff Skeppsudden AB Högmarsövägen 39 760 19 Furusund Tel 0176-831 21 www.caraff.se info@caraff.se
© 2015 Caraff Skeppsudden AB