Hem

TIDTABELL HÖGMARSÖ FÄRJA
Från och med 2017-01-01 tills vidare

Högmarsö Färja

 

Personbil kostar 75kr t/r


Från Svartnö 10 minuter efter avgångstid från Högmarsö !


Turen 10.30 avgår från Högmarsö efter att postbilen återvänt till Högmarsö färjeläge.

Måltidsrast 14.40-15.10

Söndagsturlista alla röda dagar.

 Telefon till färjehytten Mobil +46 705 283155 

Vid köbildning upphör turlistan att gälla för utförande av erforderliga dubbleringar, dock med undantag för uppehåll vid måltidsrast.Turer i anslutning till buss uppehålls emellertid. Färjan avgår endast om trafikant infunnit sig vid färjeläge. För trafikanter vid Svartnö kan detta medföra en förskjutning av ca 10 min. i avgångstiden.

**  Extratur som beställs senast kl. 21.00 dagen före avresa.

*   Extratur som beställs senast kl 21.00

För mer info se Högmarsö färja


  • Måndag-Fredag

  • Lördag-SöndagMåndag-Fredag

06.00 06.30 06.55 07.15 07.45 08.30 08.55 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.15

Måltidsrast

15.15 15.45 16.15 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.45 21.15 21.45 22.15 23.15*Lördag-Söndag

06.30** 06.55 07.15 07.45 08.30 08.55 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.15 13.00 13.45 14.15

Måltidsrast

15.15 15.45 16.15 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.45 21.15 21.45 22.15 23.15*© Copyright 2017 | All rights reserved
Caraff Skeppsudden AB | Högmarsövägen 39 | SE-760 19 Furusund | Stockholm Sweden
| info@caraff.se | www.caraff.se